Best II

Your Personal Revolt

Jouw persoonlijke ommekeer is van onschatbare waarde. Het gaat immers om het vinden van de parels in jezelf, die je ontdekt aan de hand van jouw persoonlijke schatkaarten. Je ontvangt gedurende drie maanden inspiratie voor het bewandelen van (on)mogelijke wegen en het maken van dwaze sprongen, en verbinding met een heerlijk netwerk waar je blind op kunt vertrouwen, met hele grote oren die goed kunnen horen.

Geef jezelf het beste ! 

Bel of mail met Trudy :: 06.81496322 / trudy@insearchforthebest.nl

Meer Informatie ::

II :: Your Personal Revolt

E-mail verzonden